Descriere

Proiectul Erasmus+ Actiunea Cheie 1 „ Acquisition of professional web programming skills for an earlier integration in the labor market”  nr. ref. 2015-1-RO01-A102-014297 , proiect de mobilitate școlară VET, oferă prilejul ca 24 de elevi din clasele X-XI de matematică- informatică ai Colegiului Național A.T.Laurian Botoșani  să participe la un stagiu de formare profesională într-o firmă specializată din Karlsruhe, Germania.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

– dobândirea de cunoștințe în limbajul de programare PHP pentru a crea situri web dinamice;

– dobândirea de cunoștințe despre crearea și gestiunea unei firme de web design pentru dezvoltarea propriei afaceri în IT;

– dezvoltarea competențelor lingvistice pentru a înțelege textele redactate referitoare la limbajul specializat IT și  vorbirea standard profesională;

– dezvoltarea competențelor transversale de dezvoltare personală și profesională prin stabilirea unor ţinte profesionale realiste , prin aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei în special în timpul stagiului.

Elevii vor participa la cursuri de programare web în limbajul PHP organizate de firma Alfatraining în perioada 6-26 martie 2016. Limba de comunicare cu partenerii germani în timpul stagiului este limba engleză. Începând din anul 2009, firma Alfatraining a derulat 34 de proiecte de mobilitate VET, 8 dintre acestea având teme de specializare din domeniul IT.  Oferta de cursuri a firmei este extrem de vastă pentru domeniul IT totalizând 9 cursuri pentru domeniul Web design și programare web. Echipa internațională Alfatraining are experienţă în înţelegerea diferitelor culturi şi grupurilor de participanţi din diferite țări ale Europei și Turcia. (detalii  la adresa http://www.alfatraining.de/eu-projekte/).

Participanții la stagiul de pregătire din Germania vor primi documente de mobilitate Europass , completate de către cele două instituții implicate în organizarea mobilității (instituția de trimitere și instituția gazdă) .

Participanții la stagiu vor fi selectați pe baza unui examen de selecție care va avea loc la începutul lunii noiembrie 2015.  Vor fi selectați un număr de 27 de elevi (24 dintre aceștia vor participa la stagiu, 3 vor avea statut de rezerve ).

În perioada decembrie 2015- februarie 2016, elevii selectați vor urma un plan de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală, vor participa la dezbateri și ateliere de lucru.

În perioada de stagiu, elevii vor parcurge conținuturile teoretice și practice ale limbajului PHP și vor crea , în echipe, 6 situri web. În aceeași perioadă, vor participa la vizite în firme specializate de web design și vor derula activitățile culturale din program.

La întoarcerea în țară, elevii vor participa la activități de diseminare și la o școală de vară pentru programatori începători.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt siturile web create în timpul perioadei de mobilitate, un ghid de programare web în PHP , un  CD cu aplicațiile practice realizate în timpul mobilității și o școală de vară pe tema inițierii în limbajul PHP.

Preconizăm pe termen lung o  creștere a gradului de inserție pe piața muncii a participanților , o creștere a prestigiului colegiului în comunitatea locală și la nivel național. Satisfacția produselor finite   pe care le vor realiza, respectând standarde profesionale, vor contribui la creșterea stimei de sine, a motivației de a performa în domeniul IT. Participanții vor dobândi competențe de comunicare în limbaj specializat IT și  relaționare instituțională, o gândire interdisciplinară, abilități de gestionare eficientă a timpului , își vor dezvolta flexibilitatea necesară pe piața muncii și vor descoperi o afinitate față de locul de muncă.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *