Activitati

Proiectul are un singur flux de participanți, mobilitatea se va desfășura în perioada 6.03.2016- 26.03.2016.

1.Septembrie 2015/ Stabilirea echipei de gestiune /Managerul de proiect, responsabilii selecție și formare, responsabilul financiar, realizarea blogului proiectului și anunțul proiectului de mobilitate pe blog și pe situl școlii (Grup țintă: toți elevii școlii) ;

2. Octombrie 2015/ Pregătirea concursului de selecție: prezentarea proiectului în Consiliul Profesoral, în Consiliul Școlar al Elevilor și în ședințele cu părinții(Grup țintă: elevii și cadrele didactice ale școlii , părinții)

3. Noiembrie 2015/ Selecția participanților la mobilitate ,organizarea dezbaterii ”Limba engleză, un atu în carieră”(Grup țintă: 27 de participanți la stagiu și rezerve) –> Dezbaterea ” Limba engleza- un atu in cariera?”

4. Decembrie 2015/ Organizarea pregătirii – publicarea pe blog a bibliografiei și webografiei necesare pregătirii, stabilirea orarului de pregătire, a formatorilor și a locației(Grup țintă: 27 de elevi admiși  la stagiu și rezervele); –>  Pregatirea inaintea stagiului

5. Ianuarie 2016/ Pregătirea participanților –  6 ore pedagogia stagiului, 14 ore  pregătire profesională, 10 ore pregătire lingvistică, 20 ore pregătire culturală (10 ore în țară și 10 ore în Germania), prezentarea pe tema “ Aspecte ale vieții contemporane germane”

6. Februarie 2016/ Pregătirea participanților : elevii vor participa la orele de pregătire și vor realiza documentarea pentru situri;-atelier de lucru ”Înființarea unei firme în IT” (Grup țintă: 27 de elevi admiși să participe la stagiu și rezerve); se vor organiza ședințele cu părinții, se vor realiza declarațiile legalizate de încredințare a minorilor profesorilor însoțitori(Grup țintă: părinții participanților);

7.Martie 2016/ Desfășurarea mobilității Grup țintă: 24 de participanți la stagiu ;- participanții vor fi prezenți la programul de lucru ( 5 zile pe săptămână- 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni ) ; participanții vor vizita o firmă de web design și vor participa la activități culturale.- participanții vor organiza ”Ziua culturală a României”, răspunde coord. de proiect(Grup țintă: 100 de angajați ai firmei Alfatraining);

8. Aprilie 2016/ Diseminarea şi exploatarea rezultatelor – participanții la stagiu vor realiza panoul cu aspecte relevante ale proiectului , vor realiza versiunea engleza a blogului( Grup țintă: toți elevii școlii);- participanții la stagiu vor prezenta în ”Săptămâna Altfel”  siturile web realizate în stagiu(Grup țintă: 150 de elevi și profesori ai școlii);

9. Mai 2016/ Diseminarea proiectului -se va tipări și publica online ghidul de programare web;- CD-ul cu aplicațiile practice va fi pus la dispoziția elevilor și profesorilor în CDI-ul Colegiului( Grup țintă: 350 de elevi clasele IX-XII, specializarea matematică-informatică );

10. Iunie 2016/ Diseminarea proiectului- se vor prezenta siturile web în Consiliul Profesoral și reuniunea comisiei metodice a profesorilor de informatică din județ(Grup țintă: 120 de cadre didactice din liceu și din județ) ;

11. Iulie 2016/ Diseminarea proiectului- participanții vor completa rapoartele individuale(Grup țintă: 24 participanți la stagiu);- membrii echipei de proiect vor publica articole în presa națională(Grup țintă: 1000 de elevi și cadre didactice din țară) ;

12. August 2016/ Diseminarea rezultatelor și pregătirea raportului final .Echipa de proiect va organiza Școala de Vară pe tema ”Inițiere în programarea paginilor web în limbajul PHP ”(Grup țintă: 25 de elevi clasele X-XII, din județul Botoșani );